Sveahus, är specialiserade på att leverera kompletta arbetslag med dokumenterat yrkeskunniga arbetare och arbetsledning.

El-installationer

Sveahus, är specialiserade på att leverera kompletta arbetslag med dokumenterat yrkeskunniga arbetare och arbetsledning.

Vi arbetar med alla typer av installationsprojekt i olika anläggningsmiljöer. Vi har erfarenhet av infrastrukturprojekt till exempel tunnelarbete för Västlänksprojektet. Där bemannar vi och arbetsleder stora delar av byggkraft.

Vi har arbetskraft som stärker upp ditt projekt vid elinstallationer och belysningsinstallationer.

Kommunikation och samspel är viktiga delar i ett lyckat projekt. Därför är vår arbetsledning alltid engelsktalande och våra arbetslag är vana att arbeta tillsammans.

Vårt systerbolag Sveaira konsult & Resurser AB, är behörig el-installatör samt medlem av installatörsföretagen.

Inom el-installationer kan vi hantera hela eller delar av entreprenader men även enskilda arbetslag inom följande kategorier:

 • Förman
 • Elektriker
 • Kabeldragare
 • Svag och högspänningselektriker
 • Elektriker inriktade på automation
 • Installatör inom kommunikationsutrustning och säkerhet
 • Attefall Houses
 • Passive Houses
 • Timber Frame Houses
 • Modular Houses
 • Multi-story Houses
 • Smart Homes
 • Interior Design
© Sveahus2022

This webpage uses cookies. By continue you agree on ourterms and conditions.